Non se pode dar de alta este servizo. Contacta con Soporte

Política de Abusos

Política de Abusos

Política de Abusos

Coa finalidade de que poidas informarnos sobre calquera tipo de actividade ilegal, xa sexa por un mal uso do servizo (spam, phishing, malware, explotación ou abuso de menores, infracción de dereitos de propiedade intelectual ou marcas rexistradas), ou en relación a calquera outro tipo de contido ilícito, poñemos á túa disposición a conta de correo abuse@dinahosting.com.

Por favor, envíanos a información da maneira máis detallada posible para que poidamos revisala correctamente. O noso equipo encargarase de analizala e tomará as medidas oportunas tras verificar a infracción.

Punto de contacto para Autoridades

Poñemos á disposición das Autoridades competentes os seguintes medios de contacto:

Esta dirección resérvase para as entidades que teñan a condición de Autoridade. As solicitudes sobre asuntos non relacionados con estas que se envíen por este medio non serán atendidas.

Idiomas de contacto: español e inglés